poniedziałek, 29 września 2014

E-learning i inne "E" usługi.

Co to jest E-learning?

Jak sama nazwa wskazuje jest to nauczanie za pośrednictwem internetu. Umożliwia nam zdanie egzaminu, ukończenie szkoły, studiów oraz różnych kursów bez fizycznej obecności na sali wykładowczej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E–learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e–learning. KDKD

Do zalet e-learningu często zalicza się:


 • dowolny czas pracy i wygodę uczniów (szczególnie jeśli mają oni jeszcze inne zobowiązania),
 • ułatwienie komunikacji między uczniami,
 • lepsze dopasowanie do potrzeb uczniów,
 • większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału,
 • nauka we własnym tempie,
 • zminimalizowanie strach i nieśmiałości, które mogłyby pojawić się w tradycyjnej klasie,
 • e-learning jest rodzajem kursu indywidualnego, w związku z czym lektor nadzoruje naukę każdego ucznia z osobna, co w realiach szkoły tradycyjnej jest znacznie utrudnione, o ile nie niemożliwe.
 • umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy
 • użycie technik wideo umożliwia uczenie się za pomocą materiału audiowizualnego, który można zatrzymać i przewinąć w celu ponownego obejrzenia,
 • w porównaniu z tradycyjnymi zajęciami w klasie, e-learning przynosi duże zyski organizacjom z rozproszonymi i ciągle zmieniającymi się uczniami (np. personel restauracji).
 • relacje międzyludzkie są rozwijane zdalnie przy zastosowaniu komunikatorów audio-wideo typu Skype, forów dyskusyjnych, czatów, blogów, poczty elektronicznej, lub innych synchronicznych czy asynchronicznych środków komunikacyjnych,
 • fora dyskusyjne i inne formy elektronicznej komunikacji zdalnej mogą inicjować i zachęcać do kontaktów osobistych i tworzenia grup wzajemnej pomocy,
 • e-learning jest zazwyczaj opłacalny i większość wkładu początkowego zwraca się dzięki efektowi skali,
 • korzyści finansowe dla firm (brak honorarium trenera, brak kosztów wynajem ośrodka szkoleniowego, transportu, zakwaterowania, wyżywienia i tym podobnych, braku dezorganizacji pracy działów firmy)
 • oszczędność czasu (brak dojazdów do miejsca szkolenia lub nauki; nie trzeba odrywać się od swoich codziennych zajęć),
 • w firmie przełożeni mogą nadzorować efekty szkolenia i postępy w nauce swoich pracowników,
 • koszt rozwoju sieci (w szczególności zwykłego oprogramowania) może być taki sam, jak koszt specjalnych platform do e-learningu


Wady e-learningu opisywane są następująco:


 • brak osobistego kontaktu z nauczycielem i w związku z tym, jak twierdzą niektórzy, nie jest on już „edukacyjny” w ujęciu czysto filozoficznym (np. według definicji R.S. Petersa, filozofa edukacji)
 • wrażenie odosobnienia, którego doświadczają uczniowie uczący się na odległość,
 • opracowanie materiałów w formie e-learningu jest bardziej czasochłonne niż opracowanie klasycznych drukowanych materiałów edukacyjnych.


Inne E-usługi

Są to na przykład:
 • E-płatności
 • E-zakupy (np. allegro, steam, amazon)
 • E-mail
 • Księgarnie internetowe (e-booki)
 • Internetowa telwizja
 • E-rozmowy(np. skype, team speak)
 • Różne komunikatory tekstowe
Post napisany w ramach zajęć informatyki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz